Milí rodiče,

tento týden děti nemají domácí úkol. Prosím zaměřte se i doma s dětmi na procvičování učiva minulého roku. V českém jazyce i v sešitě z matematiky jsme si vypsali několik probraných témat a pustili se do procvičování. Třeťáci zejména rozdělení hlásek, čtvrtá třída stavba slova. V matematice nyní počítáme pod sebou a s plnou silou se pustíme do násobilky. Již jedeme pevně podle rozvrhu, prosím o pravidelné nošení pracovních a školních sešitů.

Ve středu nás čeká výroba žákovských knížek, s dětmi je vyrobíme opět v Reformátu. Na čtvrteční projektový den je v plánu skanzen Liboc.

 

Týdenní plán

III. třída

  • ČJ – slabičný a hláskový rozbor, rozdělení souhlásek, diktát, procvičování krasopisu
  • M – malá násobilka do 5 i s dělením, počítání pod sebou do 100, opakování geometrie z minulého ročníku
  • Vl – Česká republika

IV. třída

  • ČJ – vyjmenovaná slova, hláskový rozbor, stavba slova, časování sloves
  • M – malá násobilka, zaokrouhlování,  opakování geometrie
  • Vl – Česká republika

Zápisy do školních sešitů pro chybějící děti doplním v průběhu týdne. Jak jsem oznamovala na třídní schůzce, během září budu ve škole pouze v pondělí a středu, jinak jsem v případě potřeby konzultace jsem na telefonu či emailu.

Krásný týden

Klára