Dobrý večer všem,

dle dohody z třídních schůzek zasílám pár novinek z paluby malého Zeppelinu a domácí úkoly. Dnes uplynul týden od zahájení školního roku. S radostí musím konstatovat, že děti chodí na výuku rády, pracují s chutí a nadšením, prvňáci si pomalu osvojují základní školní návyky, obě třídy se pomalu snaží společně kooperovat při velkých přípravách na příchod PANÍ KŘEČKOVÉ. Společně se nám podařilo napsat dopis, hlasovali jsme o jménu paní křečkové, druháci trénují  v dopisech opis, přepis a interpunkci, pomalu si zase osvojují všechna psací a tiskací písmena abecedy.

Dnes k večeru jste obdrželi podrobné informace k výletu na Sněžku. Prosím o poctivou přípravu oblečení, jdeme na horu. Dále bychom rádi vytvořili síť rodin ochotných k vyprání ručníků z koupelničky vždy po 2 dnech. Také jste obdrželi pozvánku na akci město jinak v sobotu 19. září. Zájemci o kroužek koní budou se mnou odcházet od školy ve 14,30 a ke škole se vrátíme v 17,30. S sebou musí mít všichni roušku do dopravního prostředku, v batůžku přilbu na kolo, lyžařský páteřák je vítán, pití, jídlo a pro případ deště pláštěnku. Hlavně, prosím, respektujte ty roušky. Pro zajištění klidu a pohody zase vezmu nějakou erární.

První třída

Rozkládáme slova na slabiky, slabiky na hlásky. Osvojujeme si hláskovou analýzu a syntézu, druháci nám v tom vydatně pomáhají. Trénujeme vlny na rozbouřeném moři, kapky vody a zkoušíme psát 1 na mazací tabulku. Naučili jsme se psát a rozpoznat velké tiskací A,O. Vyprávěli jsme si o číslicích, o číselné řadě a základních matematických operacích.

Kreativní domácí úkol do pondělí

Nakresli bouřku s velkými kapkami deště, blesky a dále dle vlastní fantazie. Používej pastelky a obyčejnou tužku na psaní.

Druhá třída

Opakujeme sčítání a odčítání s rozkladem do 20, trénujeme opisy, přepisy, trénujeme plynulé hlasité čtení. Čekáme na doručení pracovních sešitů z matematiky

Kreativní domácí úkol na pondělí

Nakresli  libovolný obrázek, k němu  na zadní stranu napiš psacím písmem krásné 4 věty ( Berta píše tiskacími písmeny ).

Poklidný zbytek večera

Martin Prokopius