Milí rodiče,

děti si dnes domů odnesly učebnice a procvičovací sešity z jednotlivých předmětů. Na tento týden měly domácí úkol, který se stane tématem současným spolu s opakováním před testem, jehož zadání vám zašlu emailem i s dalšími podrobnostmi. Nebude na známky, sloužit bude shrnutí procvičovaného učiva od začátku školního roku.

III. třída – ČJ – pracovní sešit str. 17, M – pracovní sešit 19/1. Samostatné opakování z ČJ – hláskový a slabičný rozbor, stavba slova (určit kořen a příbuzná slova), velká a malá písmena

IV. třída ČJ – PS str. 15, M – PS 18/1. Samostatné opakování z ČJ – vyjmenovaná slova, stavba slova, mluvnické kategorie u podstatných jmen – pád, číslo a rod.

Třeťáci mají v sešitě vyjmenovaná slova po B, prosím zaměřte se na jejich procvičování. V matematice se zabýváme násobilkou do 7 a dělením. Čtvrtá třída se seznamuje se vzory podstatných jmen – skloňování slov podle vzoru město. Násobíme jednociferná čísla dvojcifernými s více desítkami (7×24 apod.)

Podrobné informace budu zasílat emailem. Přeji pevné zdraví a viru zmar

Klára