Milé děti,

vaše úkoly na pátek 16. 10. jsou:

ČJ procvičování shody podmětu s přísudkem a několikanásobného podmětu s přísudkem. Kopii máte nalepenou v sešitech. (pro nemocné: oranžové pětiminutovky str. 24-25)

M p.s. str. 16/ cvič. 1 (opakujeme dělení pod sebou), kdo si nejste jistý, zde máte pomoc https://www.youtube.com/watch?v=C0zzCOYtyKM

AJ book page 12 / hw. Dokončili jsme Unit 2, v blízké době vás čeká test UNIT 1 and 2. Naučte se slovíčka.

Přeji vám hodně zdaru a zdraví! Opatrujte se, Tereza

UNIT 1 and 2 – SILVER BOOK

AJ výslovnost ČJ
When? ven kdy?
Where? vér kde?
Who? kdo?
How? hau jak?
choose čůs vybrat
find fajnd najít
bring bring donést
hide hajd schovat se
catch keč chytit
dance denc tančit
skate (go skateing) skejt skejtovat
race  rejs závodit
bowl (go bowling) boul kutálet /jít na bowling
play party games plej párty gejms hrát párty hry
/ORDINALS NUBER/ ordinals nambr /ŘADOVÉ ČÍSLOVKY/
1st  frst první
2nd seknd druhý
3rd thrd třetí
4th – 10th fourth – tenth (přidáš TH) čtvrtý – desáty
nice najs hezký
next next další
last lást poslední
important impórtnt důležité
have (got) hef (got) mít – vlastnit
/TENSES/ tensis /časy/
was wos naznačuje minulý čas
to be to bí / I am, you are… naznačuje přítomný čas
will wil naznačuje budoucí čas