Rozvrh distanční výuky – 5. třída, 16. – 20.11.2020

1. skupina

9:00 – 9:45

10:00 – 10:45

11:00 – 11:45

PO

Zoom ČJ

opakování skupin je/ě, min. str. 9 mně/mě uč. 32-33, p.s. 19/7 opakování slovních druhů

Zoom M

opakování převodů jednotek, p.s. 42 odčítání pod sebou s vynechaným číslem

samostatná práce

ČJ dokončit min. str. 9, on-line cvičení na slovní druhy.
M p.s.42/1

POSLAT

ÚT

17. listopad
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

Pracovní list v příloze

https://decko.cesk atelevize.cz/kdyz- se-rekne-nase-ze me

ST

Zoom AJ

společná kontrola testu
opakování There is x There isn’t / are/ aren’t / some/ any book p. 23 / 2

Zoom VL

Jagellonci na českém trůně, uč. 43 – 44

samostatná práce

AJ book p. 23 / 1 VL p.s . 23 https://www.youtube .com/watch?v=hSsb 4yPkRNs

https://www.youtube .com/watch?v=RAGl pFbYgfs

POSLAT

ČT

Zoom Diktát

s Františkou (pište do velkého sešitu na ČJ)

V prvních dvou větách urči slovní druhy.

samostatná práce

on – line cvičení na slovní druhy (první dvě) https://www.onlinecv iceni.cz/exc/pub_list _exc.php?action=sh ow&search_mode=s earch&class=4&subj ect=%C4%8Cesk% C3%BD+jazyk&sear ch1=02.+Slovn%C3 %AD+druhy#selid

PÁ

samostatná práce

dodělávání úkolů z celého týdne

Pošli mi svou práci,

HV​ (z minulého týdne)

vypracování pracovního listu od Františky, zaslat na

odesílání všech úkolů na email

tereza.zeppelin@g mail.com

díktát a také výsledek v procentech z tvého procvičování v on-line cvičení.

francina.k@seznam. cz

2. skupina

11:00 – 11:45

12:00 – 12:45

13:00 – 13:34 (pouze doporučený čas)

PO

Zoom ČJ

opakování skupin je/ě, min. str. 9 mně/mě uč. 32-33, p.s. 19/7 opakování slovních druhů

Zoom M

opakování převodů jednotek, p.s. 42 odčítání pod sebou s vynechaným číslem

samostatná práce

ČJ dokončit min. str. 9, on-line cvičení na slovní druhy.
M p.s.42/1

POSLAT

ÚT

17. listopad
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

Pracovní list v příloze

https://decko.ceskat elevize.cz/kdyz-se-r ekne-nase-zeme

ST

Zoom AJ

společná kontrola testu
opakování There is x There isn’t / are/ aren’t / some/ any book p. 23 / 2

Zoom VL

Jagellonci na českém trůně, uč. 43 – 44

samostatná práce

AJ book p. 23 / 1 VL p.s . 23

https://www.youtube .com/watch?v=hSsb 4yPkRNs

https://www.youtube .com/watch?v=RAGl pFbYgfs

POSLAT

ČT

Zoom Diktát

s Františkou (píšte do velkého sešitu na ČJ)

V prvních dvou větách urči slovní druhy.

samostatná práce

on – line cvičení na slovní druhy (první dvě) https://www.onlinecv iceni.cz/exc/pub_list _exc.php?action=sh ow&search_mode=s earch&class=4&subj ect=%C4%8Cesk% C3%BD+jazyk&sear ch1=02.+Slovn%C3 %AD+druhy#selid

samostatná práce

dodělávání úkolů z celého týdne

PÁ

dodělávání úkolů z celého týdne

Pošli mi svou práci, díktát a také výsledek v procentech z tvého procvičování v on-line cvičení. pátek ráno) POSLAT

HV​ (z minulého týdne)
vypracování pracovního listu od Františky, zaslat na francina.k@seznam. cz

odesílání všech úkolů na email

tereza.zeppelin@g mail.com