Rozvrh distanční výuky – 5. třída, 23. – 27.11.2020

1. skupina

9:00 – 9:45

10:00 – 10:45

11:00 – 11:45

PO

Zoom ČJ

předpony nad, pod, před, od

zdvojení souhlásek (uč. 35-36)

opakování slovních druhů

Zoom M

slovní úlohy a počítání pod sebou p.s. 52 a 54

opakování převodů jednotek

samostatná práce

ČJ p.s. 19/8 on-line cvičení na vyjmenovaná slova a slovní druhy

M p.s. 53
on-line cvičení na převody jednotek
a násobení 10, 100, 1000

ÚT

Zoom DIKTÁT pro všechny s Františkou

samostatná práce

samostatná oprava diktátu dle instrukcí od Františky

ST

Zoom AJ

procvičování základních časů

opakování slovíček probraných za 5. třídu

práce s textem Reading, moc prosím o tisk AJ příloh

Zoom VL

opakování již probraného učiva

nově téma: mapa Evropy a státy EU /zadání projektu/

samostatná práce

AJ příloha This is my Family – vypiš si slovíčka – čelenové rodiny – nauč se je i psát.

VL Pusť si všechny nahrávky od Julie a Olivera pro zopakování témat ve VL

ČT

Zoom ČJ

zdvojení souhlásek (uč. 37)
p.s. 20

Zoom M

slovní úlohy, dělení pod sebou a počítání pod sebou p.s. 56

opakování převodů jednotek

samostatná práce

ČJ p.s. 21
on-line cvičení na vyjmenovaná slova a slovní druhy

M p.s. 57
on-line cvičení na převody jednotek
a násobení 10, 100, 1000

PÁ

samostatná práce

projekt – mapa Evorpy a státy EU /vysvětlíme si ve středu 25.11./

pusť si krátké animované filmy o Evropě a EU

samostatná práce

dokončování úkolů a odesílání

on-line cvičení – procvič si co pořebuješ

odesílání všech úkolů na email

tereza.zeppelin@g mail.com

https://decko.ceskat elevize.cz/evropske- pexeso
.

2. skupina

11:00 – 11:45

12:00 – 12:45

13:00 – 13:34 (pouze doporučený čas)

PO

Zoom ČJ

předpony nad, pod, před, od

zdvojení souhlásek (uč. 35-36)

opakování slovních druhů

Zoom M

slovní úlohy a počítání pod sebou p.s. 52 a 54

opakování převodů jednotek

samostatná práce

ČJ p.s. 19/8 on-line cvičení na vyjmenovaná slova a slovní druhy

M p.s. 53
on-line cvičení na převody jednotek
a násobení 10, 100, 1000

ÚT

Zoom DIKTÁT pro všechny s Františkou

samostatná práce

samostatná oprava diktátu dle instrukcí od Františky

ST

Zoom AJ

procvičování základních časů

opakování slovíček probraných za 5. třídu

práce s textem Reading, moc prosím o tisk AJ příloh

Zoom VL

opakování již probraného učiva

nově téma: mapa Evropy a státy EU /zadání projektu/

samostatná práce

AJ příloha This is my Family – vypiš si slovíčka – čelenové rodiny – nauč se je i psát.

VL Pusť si všechny nahrávky od Julie a Olivera pro zopakování témat ve VL

ČT

Zoom ČJ

zdvojení souhlásek (uč. 37)
p.s. 20

Zoom M

slovní úlohy, dělení pod sebou a počítání pod sebou p.s. 56

opakování převodů jednotek

samostatná práce

ČJ p.s. 21
on-line cvičení na vyjmenovaná slova a slovní druhy

M p.s. 57
on-line cvičení na převody jednotek
a násobení 10, 100, 1000

PÁ

samostatná práce

projekt – mapa Evorpy a státy EU /vysvětlíme si ve středu 25.11./

pusť si krátké animované filmy o Evropě a EU

https://decko.ceskat elevize.cz/evropske- pexeso
.

samostatná práce

dokončování úkolů a odesílání

on-line cvičení – procvič si co pořebuješ

odesílání všech úkolů na email

tereza.zeppelin@g mail.com

první skupina: Bruno Stipetič, Oliver, Mína, Míša, Zea, Tadeáš, Marie, Pavel, Hynek, Josefínka, Matouš (11)

druhá skupina: Adélka, Lola, Mikuláš, Bruno Slovák, Sam, Julie, Franta, Gustýnka, Dorotka, Anička (10)

ON-LINE CVIČENÍ

ČJ vyjmenovaná slova

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=sear ch&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3 %A1+slova&pg=2#selid

ČJ slovní druhy

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=sear ch&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+d ruhy#selid

M převody jednotek – délka

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chap ter&class=4&subject=Matematika&search1=20.+P%C5%99evody+jednotek+%E2%8 0%93+jednotky+d%C3%A9lky#selid

M převody jednotek – hmotnost

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chap ter&class=4&subject=Matematika&search1=21.+P%C5%99evody+jednotek+%E2%8 0%93+jednotky+hmotnosti#selid

M převody jednotek – objem

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chap ter&class=4&subject=Matematika&search1=22.+P%C5%99evody+jednotek+%E2%8 0%93+jednotky+objemu#selid

M násobení čísly 10, 100, 1 000

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chap ter&class=4&subject=Matematika&search1=16.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C 4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100%2C+1+000#selid