Domácí úkol na pátek

III. třída – matematický obrázek, 3 a 3 věty s vyjmenovanými slovy po B, L

IV. třída – matematický obrázek – 3 věty s rozborem slovních druhů.

 

Do pátku prosím o odevzdání literární výzvy.

Klára