TÝDENNÍ PLÁN 5. – 8. 1. 2021 

  1. SKUPINA 
1.skup  9:00 – 9:45  10:00 – 10:45  11:00 – 11:45
ÚT  Zoom AJ 

opakování z testu

samostatná práce zadám v hodině
ST  Zoom ČJ 

opakování z testu: 

zdvojené souhlásky, shoda PO s PŘ

Zoom M 

opakování z testu: 

násobení a dělení velkých čísel, dělení pod sebou

samostatná práce https://www.onlinecvi ceni.cz/exc/pub_list_ exc.php?action=sho w&class=6&subject= %C4%8Cesk%C3% BD%20jazyk&search 1=01.+Pravopis+slov a&topic=01.+Zdvoje n%C3%A9+souhl% C3%A1sky#selid 

násobení a dělení čísel zakončenými nulami: 

https://www.youtube. com/watch?v=8kc1H PQjU9A

ČT  Zoom AJ 

opakování: stavba věty, základní časy

Zoom VL 

opakování: Habsburkové

samostatná práce youtube – dějiny 

udatného českého národa – díly 51, 52, 56, 57, 58 

AJ – Steve, videa pro UNIT 4

PÁ  Zoom ČJ 

opakování: slovní druhy a přídavná jména

Zoom M 

opakování: dělení 

dvojciferným číslem

samostatná práce https://www.onlinecvi ceni.cz/exc/test_exc. php 

dělení dvojciferným č. 

https://www.youtube. com/watch?v=kaaUe KgyVHo&t=6s

 

  1. SKUPINA
2.skup  10:00 – 10:45  11:00 – 11:45  12:00 – 12:45
ÚT  Zoom AJ 

opakování z testu

samostatná práce zadám v hodině
ST  samostatná práce 

https://www.onlinecviceni. cz/exc/pub_list_exc.php? action=show&class=6&su bject=%C4%8Cesk%C3 

%BD%20jazyk&search1= 01.+Pravopis+slova&topi c=01.+Zdvojen%C3%A9+ souhl%C3%A1sky#selid 

násobení a dělení čísel zakončenými nulami: https://www.youtube.com/ watch?v=8kc1HPQjU9A

Zoom ČJ 

opakování z testu: zdvojené souhlásky, shoda PO s PŘ

Zoom M 

opakování z testu: násobení a dělení velkých čísel, dělení pod sebou

ČT  samostatná práce 

youtube – dějiny udatného českého národa – díly 51, 52, 56, 57, 58 

AJ – Steve, videa pro UNIT 4

Zoom AJ 

opakování: stavba věty, základní časy

Zoom VL 

opakování: 

Habsburkové

PÁ  samostatná práce 

https://www.onlinecviceni. cz/exc/test_exc.php 

dělení dvojciferným č. https://www.youtube.com/ watch?v=kaaUeKgyVHo& t=6s

Zoom ČJ 

opakování: slovní druhy a přídavná jména

Zoom M 

opakování: dělení dvojciferným číslem