TÝDENNÍ PLÁN 8. – 12. 2. 2021 

1.skup  9:00 – 9:45  10:00 – 10:45  11:00 – 11:45
PO  Zoom ČJ 

opakování, starý p.s. str. 44, 32, (30/2) 

+ podstatná jména

Zoom M 

Desetinná čísla 

bílý p.s. 41 

+sčítání a odčítání zlomků s různým jmenovatelem +dělení pod sebou 

+ sl. ulohy, modrý p.s. 38

samostatná práce ČJ: pravopis 

přídavných j. str. 

33-34/50 B, L, M 

M: modrý p.s. 27/1 a 28/1

ÚT  samostatná práce 

zkuste si test všeobecných znalostí T1, viz příloha (pomoz si 

internetem/knihami)

Zoom AJ 

Zakončení UNIT 6, 

opakování. 

Min. č. prostý a průběhový

samostatná práce AJ – napiš alespoň 3 věty o tom, jak ses měl/měla o víkendu, použij min. čas 

prostý i průběhový

ST  Zoom ČJ 

opakování, starý p.s. str. 36 a 39/11 + pády 

+ slovesa

Zoom M 

Porovnávání desetinných čísel, bílý p.s. 42 

+ sl. ulohy, modrý p.s. 38

samostatná práce ČJ: pravopis 

přídavných j. str. 

34/50 P,S,V,Z 

M: modrý p.s. 29/ 1 a 2

ČT  Zoom AJ 

TEST slovíčka UNIT 5 a 6 Min.č. – vyvození 

nepravidelných sloves

Zoom VL 

úvod do nové etapy- uč. 3-7 (+opakování Marie Terezie a Josef II.)

samostatná práce AJ: zadám v hodině VL: p.s. str. 1 a 2
PÁ  Zoom ČJ 

diktát + opakování 

(slovesa, podstatná j.)

samostatná práce 

viz. opakování na pátek

samostatná práce viz. opakování na pátek

 

2.skup  11:00 – 11:45  12:00 – 12:45  13:00 – ?
PO  Zoom ČJ 

opakování, starý p.s. str. 44, 32, (30/2) 

+ podstatná jména

Zoom M 

Desetinná čísla 

bílý p.s. 41 

+sčítání a odčítání zlomků s různým jmenovatelem +dělení pod sebou 

+ sl. ulohy, modrý p.s. 38

samostatná práce ČJ: pravopis 

přídavných j. str. 

33-34/50 B, L, M 

M: modrý p.s. 27/1 a 28/1

ÚT  Zoom AJ 

Zakončení UNIT 6, 

opakování. 

Min. č. prostý a průběhový

samostatná práce 

zkuste si test všeobecných znalostí T1, viz příloha (pomoz si 

internetem/knihami)

samostatná práce AJ – napiš alespoň 3 věty o tom, jak ses měl/měla o víkendu, použij min. čas 

prostý i průběhový

ST  Zoom ČJ 

opakování, starý p.s. str. 36 a 39/11 + pády 

+ slovesa

Zoom M 

Porovnávání desetinných čísel, bílý p.s. 42 

+ sl. ulohy, modrý p.s. 38

samostatná práce ČJ: pravopis 

přídavných j. str. 

34/50 P,S,V,Z 

M: modrý p.s. 29/ 1 a 2

ČT  Zoom AJ 

TEST slovíčka UNIT 5 a 6 Min.č. – vyvození 

nepravidelných sloves

Zoom VL 

úvod do nové etapy- uč. 3-7 (+opakování Marie Terezie a Josef II.)

samostatná práce AJ: zadám v hodině VL: p.s. str. 1 a 2
PÁ  Zoom ČJ 

diktát + opakování 

(slovesa, podstatná j.)

samostatná práce 

viz. opakování na pátek

samostatná práce viz. opakování na pátek