TÝDENNÍ PLÁN 15.2. – 19. 2. 2021

1.skup 9:00 – 9:45 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – ?
PO Zoom ČJ Zoom M samostatná práce
ÚT samostatná práce

zopakujte si minulý čas v AJ 

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q

https://www.youtube.com/watch?v=5vmHyTCaqeg

Zoom AJ

minulý čas – stavba věty a otázky, procvičení min. č. průběhového. 

Zoom M – geom.

rýsování – opakování a konstrukce trojúhelníků

ST Zoom ČJ

pravidlo pro psaní koncovek -ovi, -ovy, uč. 58

Zoom M

desetinná čísla, porovnávání – bílý p.s. 42

https://www.youtube.com/watch?v=rroL2VpQ0R8

Zoom – procvičování

ČJ a M s Františkou

samostatná práce:ČJ – zadám v hodině

M – modrý p.s. 29/1

ČT Zoom AJ

min. čas. – vyvození nepravidelných sloves

https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple

Zoom VL

Marie Terezie, Josef II – reformy a začátek Českého národního obrození

samostatná práce

VL – ps. str. 3

AJ – nauč se zadaná nepravodelná slovesa a vyplň cvičení https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas

Zoom ČJ

shoda PO s PŘ, několikanásobný PO a PŘ, pomnožná podstatná j., uč. v rozmezí str. 77-83

Zoom Zeměpis

povídání o ČR: hory, města, řeky

samostatná práce

ČJ – starý ps str. 48

Zem. – zadám v hodině

2.skup 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45 13:00 – ?
PO Zoom ČJ Zoom M samostatná práce
ÚT Zoom AJ

minulý čas – stavba věty a otázky, procvičení min. č. průběhového

Zoom M – geom.

rýsování – opakování a konstrukce trojúhelníků

samostatná práce

zopakujte si minulý čas v AJ 

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q

https://www.youtube.com/watch?v=5vmHyTCaqeg

ST Zoom – procvičování

ČJ a M s Františkou

Zoom ČJ

pravidlo pro psaní koncovek -ovi, -ovy, uč. 58

Zoom M

desetinná čísla, porovnávání – bílý p.s. 42

https://www.youtube.com/watch?v=rroL2VpQ0R8

samostatná práce:ČJ – zadám v hodině

M – modrý p.s. 29/1

ČT Zoom AJ

min. čas. – vyvození nepravidelných sloves

https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple

Zoom VL

Marie Terezie, Josef II – reformy a začátek Českého národního obrození

samostatná práce

VL – ps. str. 3

AJ – nauč se zadaná nepravodelná slovesa a vyplň cvičení https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas

Zoom ČJ

shoda PO s PŘ, několikanásobný PO a PŘ, pomnožná podstatná j., uč. v rozmezí str. 77-83

Zoom Zeměpis

povídání o ČR: hory, města, řeky

samostatná práce

ČJ – starý ps str. 48

Zem. – zadám v hodině