IV. třída 9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45
Pondělí Samostatná práce – ČJ – Do školního sešitu opiš 3 věty z knihy, kterou právě čteš – u každého slovesa urči kategorie – osoba, číslo, čas a způsob. Procvičování AJ – book page 38, Duolingo Zoom ČJ – Kontrola PS str. 7, opakujeme skladební dvojice, poznáváme podmět a přísudek, PS str. 8
Úterý Zoom Společná AJ – str. 35-37, UNIT 5 Zoom M – kontrola PS str. 37/1,2. Pokračujeme zápisem velkých čísel PS 37-38 Procvičování – umimeto.org M – zadaný úkol
Středa Samostatná práce – M –

–          Pokračuj v procvičování porovnávání čísel – PS str. 39/1,2,3

30 minut čtení Zoom M – Řešíme slovní úlohy a matematické řetězce – PS str. 40
Čtvrtek Zoom ČJ – Podmět a přísudek – holý a rozvitý, PS str. 8-9, opakujeme vzorec souvětí   Zoom VL – společně 3.+4. třída – Půdy a zemědělství ČR, učebnice Naše vlast str. 31
Pátek   Zoom Diktát Dodělávání zadané práce, odesílání úkolů v průběhu dne.

 

 

Na online výuku

  • Pokaždé si na ČJ nachystej učebnici, školní a pracovní sešit
  • Na M si vždy nachystej pracovní a školní sešit
  • Na Vl si nachystej učebnici Naše vlast a školní sešit

Poslat na email

  • Samostatný úkol z ČJ, diktát
  • Samostatný úkol z M