TÝDENNÍ PLÁN 8. 3. – 12. 3. 2021

1.skup 9:00 – 9:45 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – ?
PO Zoom ČJ

celkové opakování +spisovná čeština

Zoom M

celkové opakování

(dělení pod sebou, zlomky, desetinná č. a jejich sčítání)

samostatná práce

ČJ: p.s.7/9 a 8/10

M: zadám v hodině

ÚT samostatná práce

zopakujte si minulý čas v AJ 

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q

https://www.youtube.com/watch?v=5vmHyTCaqeg

Zoom AJ

opakování – past tense

irregular verbs

Zoom M – geom.

obvod a obsah:

trojúhelník, čtverec, obdélník + jejich konstrukce

samostatná práce:

zadám v hodině

ST Zoom ČJ

číslovky – skloňování a pravopis, uč. 95-99

+spisovná čj

Zoom Zeměpis

kraje a města ČR – práce se slepou mapou

Zoom – procvičování

ČJ a M s Terezou Tybu. 

samostatná práce:

ČJ: p.s. str.9

ČT Zoom AJ

UNIT 7, book 49-50

past and present tense

Zoom VL

opakování – České národní obrození a Vynálezy mění svět, uč. 12-13

samostatná práce

AJ book 51/3

VL p.s. str.8

Zoom ČJ

číslovky – skloňování a pravopis, uč. 95-99

+spisovná čj

Zoom M

desetinná čísla – odčítání

bílý p.s. 45

samostatná práce

ČJ: p.s. str.11/5

M: bílý p.s. 45/133

ANIMACE 

11:30 – cca 12:15

2.skup. 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45 13:00 – ?
PO Zoom ČJ

celkové opakování +spisovná čeština

Zoom M

celkové opakování

(dělení pod sebou, zlomky, desetinná č. a jejich sčítání)

samostatná práce

ČJ: p.s.7/9 a 8/10

M: zadám v hodině

ÚT Zoom AJ

opakování – past tense

irregular verbs

Zoom M – geom.

obvod a obsah:

trojúhelník, čtverec, obdélník + jejich konstrukce

samostatná práce

zopakujte si minulý čas v AJ 

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q

https://www.youtube.com/watch?v=5vmHyTCaqeg

samostatná práce:

zadám v hodině

ST Zoom – procvičování

ČJ a M s Terezou Tybu.

Zoom ČJ

číslovky – skloňování a pravopis, uč. 95-99

+spisovná čj

Zoom Zeměpis

kraje a města ČR – práce se slepou mapou

samostatná práce:

ČJ: p.s.str.9

ČT Zoom AJ

UNIT 7, book 49-50

past and present tense

Zoom VL

opakování – České národní obrození a Vynálezy mění svět, uč. 12-13

samostatná práce

AJ book 51/3

VL p.s. str.8

ANIMACE od 13:30 – cca 14:15 Zoom ČJ

číslovky – skloňování a pravopis, uč. 95-99

+spisovná čj

Zoom M

desetinná čísla – odčítání

bílý p.s. 45

samostatná práce

ČJ: p.s. str.11/5

M: bílý p.s. 45/133