TÝDENNÍ PLÁN 15. 3. – 19. 3. 2021

1.skup 9:00 – 9:45 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – ?
PO Zoom ČJ

Předložky s/z+předpony s/z/vz, uč. 100-102, p.s.13

Zoom M

+/- desetinná čísla, slovní úlohy.

Bílý p.s.44-46

Modrý p.s 38

samostatná práce

ČJ:p.s. 14/4, 5

M: Bílý p.s 47/136-1.sloupec

Modrý p.s.35/1,2

ÚT Zoom Zeměpis

ČR – kraje, krajská města, práce se slepou mapou

(nově s FRANTIŠKOU)

Zoom AJ

Past tense-irregular verbs,

UNIT 7 – direction

book p. 50

Zoom M – geom.

obvod a obsah, +rýsování z modrého p.s.33

samostatná práce:

AJ:book p. 52/1,2

+překlad z hodiny

M: modrý p.s. 33/1,2

ST Zoom ČJ

Přeložky s/z+spojky a souvětí, čárky ve větách

uč.105

Zoom M

desetinná č. Bílý p.s 48

slovní úlohy-Modrý p.s.38-39

Zoom – procvičování

Diktát a matematika

s Terezou Tybu.

samostatná práce:

ČJ:p.s.14/6

M: Modrý p.s. 35/3,4

ČT Zoom AJ

Past tense-irregular verbs, UNIT 7 – direction + ADJECTIVES, book 53-54

Zoom VL

Romantismus: Rozkvět kultury a umění, uč. 14-15,

p.s.10

samostatná práce

AJ: book p. 53/2

+překlad z hodiny

VL: p.s. 9

(videa: Dějiny udatného národa: 80-83)

Zoom ČJ

Spojky a souvětí, vzorec souvětí + příslovce

uč. 106-107

Zoom M

desetinná č. Bílý p.s. 48

slovní úlohy-Modrý p.s 39

samostatná práce

ČJ:p.s. 15/7

M:Bílý p.s. 47/136-2.sloupec

2.skup. 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45 13:00 – ?
PO Zoom ČJ

Předložky s/z+předpony s/z/vz, uč. 100-102, p.s.13

Zoom M

+/- desetinná čísla, slovní úlohy.

Bílý p.s.44-46

Modrý p.s 38

samostatná práce

ČJ:p.s. 14/4,5

M: Bílý p.s 47/136-1.sloupec

Modrý p.s.35/1,2

ÚT Zoom AJ

Past tense-irregular verbs,

UNIT 7 – direction

book p. 50

Zoom M – geom.

obvod a obsah, +rýsování z modrého p.s.33

Zoom Zeměpis

ČR – kraje, krajská města, práce se slepou mapou

(nově s FRANTIŠKOU)

samostatná práce:

AJ:book p. 52/1,2

+překlad z hodiny

M: modrý p.s. 33/1,2

ST Zoom – procvičování

Diktát a matematika s Terezou Tybu.

Zoom ČJ

Přeložky s/z+spojky a souvětí, čárky ve větách

uč.105

Zoom M

desetinná č. Bílý p.s 48

slovní úlohy-Modrý p.s.38-39

samostatná práce:

ČJ:p.s.14/6

M: Modrý p.s. 35/3,4

ČT Zoom AJ

Past tense-irregular verbs, UNIT 7 – direction + ADJECTIVES, book 53-54

Zoom VL

Romantismus: Rozkvět kultury a umění, uč. 14-15,

p.s.10

samostatná práce

AJ: book p. 53/2

+překlad z hodiny

VL: p.s. 9

(videa: Dějiny udatného národa: 80-83)

Zoom ČJ

Spojky a souvětí, vzorec souvětí + příslovce

uč. 106-107

Zoom M

desetinná č. Bílý p.s. 48

slovní úlohy-Modrý p.s 39

samostatná práce

ČJ:p.s. 15/7

M:Bílý p.s. 47/136-2.sloupec