TÝDENNÍ PLÁN 22. 3. – 26. 3. 2021

1.skup 9:00 – 9:45 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – ?
PO Zoom ČJ

opakování (číslovky, předložky, čárky, příd. j.)

p.s. str. 6 a 13. 

Zoom M

opakování (dělení pod sebou, desetinná č., zlomky), bílý p.s. 50

samostatná práce

ČJ: .s. 11/6

M: bílý p.s 50 dokončit cvič. 147 a 148

ÚT Zoom Zeměpis

ČR – kraje, krajská města, práce se slepou mapou

(s FRANTIŠKOU)

Zoom AJ

Společná příprava na test vr čt. – past tense, irregular verbs. 

Book p. 54

Zoom M – geom.

rýsování se str. 34 v modrém p.s.

samostatná práce:

AJ:book 51/1

M:modrý p.s. 33/3 a 6

ST Zoom ČJ

Zájmena – druhy

uč. 108-111

Zoom M

Násobení desetinných čísel 10, 100, 1000

bílý p.s 49

Zoom – procvičování

Diktát a matematika

s Terezou Tybu.

samostatná práce:

ČJ: p.s.18

M: bílý p.s. 49/145

ČT Zoom AJ

Test – past tense and irregular verbs, 

Zoom VL

Politické probuzení

uč. 16-17

+ dějiny udatného národa českého 83 a 84

samostatná práce

AJ: book p. 56/1 and 2

VL: p.s. 11/1+

video 83 a 84

od 13:45 do 14: 30 kreativní dobrovolné setkání s Františkou
Zoom ČJ

Zájmena – skloňování

uč. 114-115

Zoom M

Dělení desetinných čísel 10, 100, 1000

bílý p.s. 52

samostatná práce

ČJ:p.s. 20

M: dokončit bílý p.s. 52/156

2.skup. 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45 13:00 – ?
PO Zoom ČJ

opakování (číslovky, předložky, čárky, příd. j.)

p.s. str. 6 a 13. 

Zoom M

opakování (dělení pod sebou, desetinná č., zlomky), bílý p.s. 50

samostatná práce

ČJ: .s. 11/6

M: bílý p.s 50 dokončit cvič. 147 a 148

ÚT Zoom AJ

Společná příprava na test vr čt. – past tense, irregular verbs. 

Book p. 54

Zoom M – geom.

rýsování se str. 34 v modrém p.s.

Zoom Zeměpis

ČR – kraje, krajská města, práce se slepou mapou

(s FRANTIŠKOU)

samostatná práce:

AJ:book 51/1

M:modrý p.s. 33/3 a 6

ST Zoom – procvičování

Diktát a matematika s Terezou Tybu.

Zoom ČJ

Zájmena – druhy

uč. 108-111

Zoom M

Násobení desetinných čísel 10, 100, 1000

bílý p.s 49

samostatná práce:

ČJ: p.s.18

M: bílý p.s. 49/145

ČT od 13:45 do 14: 30 kreativní dobrovolné setkání s Františkou Zoom AJ

Test – past tense and irregular verbs, 

Zoom VL

Politické probuzení

uč. 16-17

+ dějiny udatného národa českého 83 a 84

samostatná práce

AJ: book p. 56/1 and 2

VL: p.s. 11/1+

video 83 a 84

Zoom ČJ

Zájmena – skloňování

uč. 114-115

Zoom M

Dělení desetinných čísel 10, 100, 1000

bílý p.s. 52

samostatná práce

ČJ:p.s. 20

M: dokončit bílý p.s. 52/156