1. třída

Pondělí 8,20 – 9,00 společná hodina, čtení, psaní, matematika. Budeme pracovat s minutovkami, příklady budu pro všechny sdílet na obrazovce. Ti, kdo mne kontaktovali, těm bylo vše zasláno přes WhatsApp.

11,00 – individuální čtení ze slabikářových listů, můžeme opět zařadit čtení z vlastních knih jako v pátek, mnozí mi text naposílali přes WhatsApp. Cílem je číst s porozuměním a plynule.

 

11,00 – 11,10 Nora

11,15 – 11,25 František

11,30 – 11,40 Ester

11,45 – 11,50 Gabriel

11,55 – 12,05 Eliáš

12,10 – 12,20 Lukáš

 

Domácí úkol – samostatná práce

 

Napiš na volný list papíru následující věty:

Ema pije limonádu.

Umí Ema pít?

Úterý je pěkný den. Máme umění.

Umíš koledy? My je milujeme.

Umíte udělat pomlázku?

 

 

Úterý – 11,00 – 11,55 – společné umění první a druhé třídy s Františkou

 

12,00  – společná angličtina první a druhé třídy s Terezou od 12,00 hod.

 

Domácí úkol – samostatná práce

 

Udělej a dokonči na volný list následující věty:

Na volný papír přepiš a dokonči následující věty:

Marta umí ………………

Maminka připravuje …………..

Učitelé dali  ……………………..

Eliáš a Eda ………………………

Eman je ………………………….

U nás doma ……………………

Moje pomlázka je z ……….

 

Středa 8,20 – 9,00 společné čtení a psaní první třídy.

9,15 – 9,50 Otevřmysl pro první třídu

 

Čtvrtek 8,20 – 9,00 společný diktát, společné čtení s porozuměním první třídy.

 

Samostatná práce – domácí úkol

Dodělej celou stranu 31 v Minutovkách.

Nakresli na volný list papíru několik výstražných značek a napiš jejich význam.

 

 

Pátek 8,20 – 9,00 společné čtení, psaní, počítání první třídy.

 

10,10 Začátek individuálních intervencí pro první třídu, budeme číst, psát, počítat, jazyk ohýbat atd., jak bude každý potřebovat, prezentovat vypracované úkoly. Dětem usnadní při prezentaci úkolů, když budou nadepsány dle zadaných dnů.

10,10 – 10,30 Nora

10,30 – 10,50 František

10,50 – 11,20 Lukáš

11,20 – 11,40 Eliáš

11,40 – 12,00 Gabriel

12,00 – 12,20 Ester

 

2. třída

Pondělí 9,10 – 10,00 společný český jazyk druhé třídy.

10,15 – 10, 45 společná matematika druhé třídy.

 

Samostatná práce – domácí úkol

Vyřeš následující slovní úlohu do sešitu, na papír. Na parkovišti je 8 červených aut. Modrých aut je 3x více. Motorek je 4x méně než všech aut na parkovišti. Kolik je modrých aut? Kolik aut celkem bylo na parkovišti? Kolik tam bylo motorek?

 

Tvá slovní úloha musí obsahovat následující kroky:

zápis

grafické znázornění

výpočet

odpověď

 

Písanka

Dodělej vše do strany 27.

Na volný list papíru napiš velikonoční přání.

 

 

Úterý – 11,00 – 11,55 – společné umění první a druhé třídy s Františkou

 

– společná angličtina první a druhé třídy s Terezou od 12,00 hod.

 

Samostatná práce – domácí úkol

Minutovky strana 19.

Písanka strana 28.

 

Středa 10,00 – 10,45 společný český jazyk druhé třídy.

11, 00 – 11,45 společná Otevřmysl druhé třídy.

 

Individuální pedagogické intervence pro druhou třídu, budeme číst, psát, počítat, jazyk ohýbat atd, vše dle individuální potřeby každého žáka.

12,00 – 12,40 Diviš

12,40 – 13,00 Berta

 

Čtvrtek – 9,10 – 10,00 společný český jazyk druhé třídy.

10,15 – 10,45 společná matematika druhé třídy.

 

Prostor pro individuální intervence druhé třídy a prezentaci domácích úkolů od 11,00 hod. 

11,00 – 11,30 Diviš

11,30 – 12,00 Berta

12,00 – 12,30 Prokop

12,30 – 12,45 Baltazar

12,45 – 13,00 Anička

 

Pátek 9,10 – 10,00 společný český jazyk druhé třídy.

 

Hezkou neděli

Martin