Týdenní plán od 12.4.

Tento příspěvek bude postupně doplňován…

III. třída

Pondělí ČJ – Mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves

M – Malá násobilka a slovní úlohy

Vl – opakování Přemyslovci, uč. 19-22, Dějiny udatného českého národa

Úterý Př – Opakování stavba rostliny

M – Geometrie

ČJ – čtení s porozuměním

Středa AJ opakování Unit 5-6

ČJ opakujeme vyjmenovaná slova

M – malá násobilka

Čtvrtek ČJ – Infinitiv, kategorie u sloves

M – sčítání a odčítání pod sebou

VL – Opakování Přemyslovci, Jan Lucemburský, Karel IV.

Pátek ČJ – vyjmenovaná slova, PS 23

M – počítání se závorkami

AJ

IV. třída

Pondělí ČJ – Vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, uč. 103

M – Sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou

Vl – opakování Přemyslovci, uč. 19-22, Dějiny udatného českého národa

Úterý Př – opakování stavba rostliny

M – geometrie

ČJ – čtení s porozuměním (doma – Umimeto)

Středa AJ opakování Unit 5-6

ČJ opakujeme vyjmenovaná slova

M – Dělení velkých čísel, PS 52-53

Čtvrtek ČJ – Přízvuk, tempo, melodie – uč. 117-120, PS 25

M – PS 54, 55

VL – Opakování Přemyslovci, Jan Lucemburský, Karel IV.

Pátek ČJ – Rozbor věty, opravování -PS 26

M sčítání do milionu, PS 58

AJ