Milí rodiče,

DÚ je společný pro obě třídy

 • dokončit zakroužkovaná cvičení v pracovních sešitech – ČJ, M
 • opakovat před pátečními testy z ČJ + M
  • III. třída
   • ČJ – vyjmenovaná slova, podstatná jména a slovesa -mluvnické kategorie, vyhledávání předložek, velká a malá písmenka, základní skladební dvojice
   • M – slovní úlohy, malá násobilka, počítání pod sebou, převody jednotek (cm, dm, m)
  • IV. třída
   • ČJ – vyjmenovaná slova, slovní druhy, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, skladební dvojice, graf souvětí
   • M – dělení víceciferných čísel, násobení pod sebou, slovní úlohy, malá násobilka, sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou, obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku

Klára