III. třída

 • ČJ – kontrola testů, opakování skladebních dvojic, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves
  • procvičujeme přídavná jména, učíme se poznávat číslovky, PS 25-26
 • M – kontrola testů, opakování počítání pod sebou a s rozkladem, slovní úlohy
  • PS 5-8
 • Vl – Průmysl ČR, život ve středověku

IV. třída

 • ČJ – kontrola testů, opakování slovních druhů, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves
  • procvičujeme podmět a přísudek, shoda, vzory podstatných jmen, čárky v souvětí, PS 29-30
 • M – kontrola testů, římská čísla, slovní úlohy
  • PS 6-8
 • Vl – Průmysl ČR, život ve středověku