Dobrý den,
posílám nějaké zprávy ze školy a domácí úkoly. Budu je vybírat nejpozději v pondělí 7. června. V týdnu od pondělí 31. května bych rád vydatně opakoval k závěrečnému Stoupání na horu a následnému uzavření druhého pololetí. Kdyby vše šlo dle mých očekávání, zkusili bychom závěrečné stoupání z českého jazyka napsat v pátek 4. června. Když se vyskytnou komplikace, tak to přesuneme do druhé poloviny druhého červnového týdne. Řekneme si ve čtvrtek 3. června, kdy budeme stoupat v mateřštině.

Domácí úkoly 2. třída
Matematika – číselné žebříky
Od čísla 96 klesej po 8 k nule.
Od 0 stoupej po 18 k číslu 108.

Prvouka – napiš a vyjmenuj měsíce roku.

Český jazyk učebnice – 105/21

Čtenářský deník – zaznamenej do 17.6.
Udělej krátký záznam do čtenářkého deníku dle následující osnovy ( tu Ti dám i vytištěnou ), kdyby si nějaký žák nevěděl rady, rád mu pomohu po předchozí dohodě. Nabízím vždy rána od 8 hodin, případně nabízím i nějaké odpolední termíny po vzájemné dohodě. Nebojte se toho!

Autor:
Ilustrátor:
Krátký obsah: stačí 3 až 4 věty vlastnímy slovy
Nejsilnější čtenářský zážitek: stačí opravdu pár vět

1. třída
Číselné žebříky do písankového sešitu
Od nuly stoupej po 2 do 20.
Od 18 klesej po 3 do 0.

Přepiš následující jména do písankového sešitu:
Sauron, Gandalf, Frodo, Fifinka, Myšpulín, Dáša, Hanuš, Chrudoš, Eva, Evelína, Nina, Zita, Zora, Gertruda ( s jedním z uvedených jmen utvoř a napiš krásnou větu )

Čtenářský deník – do 17.6.
Do čtenářského deníku vytvoř vlastní návrh obálky na knihu, kterou jsi přečetl. Název knihy a jméno autora musí zůstat zachováno, ilustrátorem budeš Ty.

Pro obě třídy
Prosím, trénujme společně ručičkové hodiny. Nějak jsme tuto dovednost pozapomněli. Já se tomu také budu věnovat. Vezměte si do školy opět papírové hodiny!

Prázdninové aktivity
1. a 2. července – příměstský tábor
26. července – 30. července koňský příměstský tábor
2. srpna – 6. srpna koňský příměstský tábor
Všechny  tábory vede Martin Prokopius, Kateřina Machová. Na koňských příměstských táborech budou ještě průvodci v nesnázích Frank Moree a Fany Prokopiusová.

Týdenní koňský tábor bude za 4500 korun včetně plátna na obraz, který budeme tvořit.
Program dvoudenního tábora stavím, orientační cena bude kolem 1500 korun.
Případní zájemci se mi mohou ozývat mailem, během týdne bych rád rozeslal závazné přihlášky. Na týdenní tábory je kapacita 16 míst.

Hezkou neděli
Martin Prokopius