Rozvrh pro školní rok 2021/2022

 

HODINA 1. 2. 3. 4. 5.
ČAS 8:45-9:30 9:40-10:25 11:00-11:45 11:55-12:45 12:55-13:30

VELKÁ PŘESTÁVKA: 10:30 – 11:00

  1. třída
1. 2. 3. 4. 5.
PO

čj

čj (Klárka)

m

hv

ÚT

čj

m

aj

prv

ST

vv/tv Fany

vv/tv Fany

m

čj

ČT

bible/ třídnická hodina

čj

PROJEKT

čj

čj

m

př Martin (FIE)

2. a 3. třída 1. 2. 3. 4. 5.
PO

čj

čj

m

m

Fie

ÚT

aj

aj

m

prv

prv

ST

čj

čj

čj Klárka

tv/vv Fany

tv/vv Fany

ČT

čj

m / bible

PROJEKT

m

prv

aj

hv Klára

4. a 5. třída 1. 2. 3. 4. 5.
PO

čj

hv Klára

m

m

ÚT

tv/vv

tv/vv

čj Fany

aj

aj

ST

m

čj

vl – zeměpis – Martin

vl – dějepis

vl – dějepis

ČT

bible / čj

čj

PROJEKT

čj

m

m geo

aj

aj