Milí rodiče,

jak jsem již říkala dětem, prosím o zakoupení úkolníčku. První úkol byl zadán tento týden – do školního sešitu dvě věty, u nich rozbor slovních druhů a mluvnické kategorie u podstatných jmen.

Prosím o sledování rozpisu střídání TV/VV, dnes opět řada dětí neměla převlečení.

Info pro nemocné

IV. třída

  • ČJ – opakování slovních druhů, rozbor slova (stavba, hláskový a slabičný rozbor), vyjmenovaná slova PS cca 4-6
  • M – malá násobilka, číselné řady, počítání pod sebou, dělení se zbytkem, PS cca 3-6
  • VL – opakování z loňska, přehled osobnostní, Jan Hus a jeho doba
  • Př – živá a neživá příroda

V. třída

  • ČJ – opakování slovních druhů, stavba slova, přímá řeč, vyjmenovaná slova PS cca 4-6
  • M -násobení dvojciferných čísel, převody jednotek, počítání pod sebou, dělení se zbytkem, PS cca 3-6
  • VL – opakování z loňska, přehled osobnostní, Jan Hus a jeho doba
  • Př – živá a neživá příroda

 

Hezký týden

Klára