Milí rodiče,

Online výuka poběží od středy 29. 9. do úterý 5. 10. Od středy 6.10. už bude běžná výuka v Zeppelinu – ve středu 6. za mě pak bude suplovat Anežka, ve čtvrtek se snad již vrátím i já.
Pro těchto pár dní nebudu dělit čtvrtou třídu na dvě skupiny, střídat se bude výuka pro jednotlivé ročníky se společnou hodinou pro všechny.
Přípravku pro pátou třídu tento týden povede Martin, přijde samostatný email s odkazem. Příští už bude opět ve škole, minulý týden bude nahrazen.
Příloha emailu:

Rozvrh od 29.9.

Milé děti, zde je rozvrh pro naše třídy na tento týden. Moc na vás myslím, doufám, že karanténa rychle ubíhá a jste zdraví. Čeká nás společné procvičování, už brzy i zase zpět ve škole 😊

Stejně jako v minulém roce budou úkoly rozděleny na společnou část pro obě třídy, jednotlivé třídy a samostatnou práci.

Na online výuku – vždy penál a:

 • Na ČJ si nachystej školní a pracovní sešit, pravopisné pětiminutovky
 • Na M si vždy nachystej pracovní a školní sešit, procvičovačku
 • Na PŘ – školní sešit
 • Na AJ – pracovní i školní sešit

Poslat na email klara.zeppelin@gmail.com

 • Samostatný úkol z ČJ
 • Foto pracovního sešitu
  • Třída – ČJ – 5/6,7 a M str. 6
  • Třída – ČJ – 6 a M str. 6,7

Info k samostatnému úkolu z ČJ

 • Děti mají na tento úkol tři dny, v rozvrhu na středu je kvůli společné přípravě osnovy při první online hodině.
 • Zadání:
  • Sepiš vyprávění o svém zážitku z letních prázdnin, třídního výletu na mlýn, nebo libovolného zážitku z minulých týdnů.
  • Piš psacím písmem do školního sešitu. Udrž osnovu vypravování – úvod, stať a závěr, nezapomeň na členění odstavců.

 

IV. třída

9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45
Středa Zoom ČJ – větný rozbor, slovní druhy, osnova vyprávění – všichni společně Samostatná práce ČJ – sepiš krátké vypravování o tvém zážitku. Zoom M – sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování, PS 6 Dobrovolný Zoom s Františkou – procvičování ČJ všichni společně
Čtvrtek Zoom ČJ – stavba slova, opakování vyjmenovaných slov, PS 5-6 ZOOM M – opakování s Terezou – malá násobilka ZOOM PŘ – živá a neživá příroda všichni společně
Pátek Procvičování – umimeto.org – M – zadaný úkol Zoom ČJ – vyjmenovaná slova, procvičování mluvnických kategorií u podstatných jmen ZOOM AJ

všichni společně

Dokončení samostatné práce, odeslání emailem

 

 

V. třída

9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45
Středa Zoom ČJ – větný rozbor, slovní druhy, osnova vyprávění – všichni společně Zoom M – písemné sčítání a odčítání, práce s grafem, PS 6-7 Samostatná práce ČJ – sepiš krátké vypravování o tvém zážitku. Dobrovolný Zoom s Františkou – procvičování ČJ všichni společně
Čtvrtek ZOOM M – opakování s Terezou – dělení pod sebou Zoom ČJ – stavba slova, přímá řeč, práce s textem – PS 6-7 ZOOM PŘ – živá a neživá příroda všichni společně
Pátek Zoom ČJ – mluvnické kategorie, shoda přísudku s podmětem Procvičování – umimeto.org – M – zadaný úkol ZOOM AJ všichni společně Dokončení samostatné práce, odeslání emailem