Milí rodiče,

domácí úkol na tento týden je následující:

 • IV. třída. ČJ – PS 8/12, M – PS 12/1.2
 • V. třída ČJ – PS 8/2, M – PS 11/1.2

V tomto týdnu procvičujeme a probíráme následující

 • IV. třída
  • ČJ – vyjmenovaná slova, mluvnické kategorie u podstatných jmen, slovní druhy
  • M – slovní úlohy, násobení jednociferného a dvojciferného čísla (s 0 na místě jednotek), obvod
  • PŘ – druhy rostlin a hub, stavba
  • VL – opakování z minulého ročníku – Lucemburkové
 • V. třída
  • ČJ – slovní druhy, mluvnické kategorie, shoda přísudku s podmětem
  • M – násobení a dělení velkých čísel, poloměr a průměr, obvod, asociativní zákon pro sčítání
  • PŘ – druhy rostlin a hub, stavba
  • VL – opakování z minulého ročníku – Lucemburkové

Prosím o zaplacení poplatku za školu v přírodě od středy do pátku. Děkuji

Klára