Dobrý den,
posílám informace o dění ve škole a přehled látky.

Anglický jazyk v září a říjnu

V září jsme se seznamovali a opakovali látku.
Představit se, říci odkud jsem a kolik mi je let.
Dále číslovky, části těla, barvy, školní potřeby a jiné .
Z časopisu Play jsme si četli o “ London Animals” – Paddington  bear, swans, squirrels, ravens….
Vše mají nalepeno v sešitě
Věnujeme se i psaní , alespoň jednoduchých slov.
Začali jsme učebnici
The Bronze book
Jsme v Unit 1
Prosím doma , pokud si děti poušti Steve and Maggie, nyní hlavně tedy Unit 1.
Postupně budou dostávat domácí úkoly .
Máme v plánu trénovat spelling a dále budeme pokračovat podle učebnice
Prosím o učebnice a červené sešity na každou hodinu angličtiny !
Děkuji
Katka Zítková
PS: Ezra :prosím , má-li doma učebnici novou Bronze, ať ji přinese , dnes jsem mu dala rezervní , do které psal tužkou, tak ať si tuto nechá a přinese prázdnou .
Domácí úkoly a dodělávky

Matematika – pracovní sešit obě třídy ( s termínem dodělání k 25. říjnu )
Prošel jsem pracovní sešity s látkou z distanční výuky a navrhuji všem žákům, aby dodělali ta cvičení, u nichž je svislá červená čára. Ta jsou stěžejní.

Český jazyk – 3. třída  ( k 25. říjnu )
Nauč se zpaměti vyjmenovaná slova po B v základní verzi dle učebnice, sešitu. Postupně budeme přidávat další do řady po B.

Český jazyk – 2. třída ( k 25. říjnu )
Nauč se, osvěž si vyjmenování samohlásek, dvojhlásek. Pomalu začínáme dělat měkké souhlásky, které ještě nemusíš umět zpaměti vyjmenovat.

Dějiny – obě třídy ( k 25. říjnu )
Nakresli si do sešitu na dějiny číselnou osu. Nanes na ní  svůj rok narození, dále nějakého příbuzného ve středním věku a  můžeš i staršího. Barevně si na ose vyznač narozené ve 21. století a jinou barvou narozené ve 20. století.

Čtenářské deníky – s termínem odevzdání k 1. listopadu
V pondělí 1. listopadu budu vybírat čtenářské deníky. Bylo by opravdu skvělé, kdyby v nich byla prázdninová četba, dále četba za září a za říjen. Systém zápisu je stále stejný.

Suplování v týdnu od 18. října do pátku 23. října pro druhou a třetí třídu
Pondělí, středa, čtvrtek – Anežka
Úterý celý den – Katka
Pátek – od 10 hodin Katka

Hezký den
Martin