Dobrý den,

za domácí úkol na tento týden mají děti najít správné tvary písmen v písmenkovém bludišti a vybarvit je.

Omlouvám se, že přidávám po delší době, co jsme s dětmi v minulých týdnech dělali. Bohužel jsem minulý týden byla nemocná a nezvládla jsem informace přidat.

Matematika:

 • psaní číslic 4 a 5
 • seznámení se znaménkem –
 • geometrické útvary
 • vizuální rytmus
 • jednoduché slovní úlohy se sčítáním a odčítáním
 • číslo a číslice 0
 • porovnávání
 • tvorba a zápis příkladů se znaménky +, -, =

Český jazyk

 • tvorba a čtení slabik s písmenem A (la, ma, sa, pa)
 • seznámení s písmenem L, P, O
 • dělení slov na slabiky a poznávání známých slabik
 • skládání známých slabik do dvouslabičných slov
 • uvolňovací cviky – trénink na psací písmo

Prvouka

 • správná chůze na chodníku
 • přecházení vozovky
 • chůze na silnici
 • pravidla, která má chodec dodržovat (strany, přednosti, semafory)

Angličtina

 • práce s učebnicí + opakování slovní zásoby
 • colours + patterns
 • Halloween – Jack-o‘-lantern