Dobré dopoledne,

přidávám informace o práci v minulém týdnu.

Matematika

 • slovní úlohy – jejich tvorba a zápis
 • početní hádanky
 • mince a počítání s nimi
 • porovnávání

Český jazyk

 • slabiky SO, PO, LO, MO / SU, PU,LU,MU
 • písmeno U
 • čtení krátkých slov
 • rozklad slov na slabiky
 • uvolňovací cviky (ovály, ostrý obrat, spodní oblouk)
 • psaní psacího u

Prvouka

 • téma – Každý jsme jiný, každého baví něco jiného

Hudební výchova

 • koledy

Projekt

 • rekapitulace již proběhlých projektů
 • společné aktivity na téma – Co nás baví?/ Čím se lišíme? / Co máme společného?