Dobrý večer,

přikládám informace o práci v minulém týdnu.

 

Český jazyk

 • písmeno E
 • písmeno I
 • psací i, e
 • slabiky SE,LE, ME, PE / SI, LI, MI, PI
 • sluchová analýza slov
 • krátké x dlouhé slabiky
 • uvolňovací cvičení – trénink tvarů připravujících na psací písmo

Matematika

 • řadové číslovky
 • rozklady čísla
 • práce s tabulkou
 • porovnávání

Prvouka

 • pokračování tématu –  Každý jsme jiný, každého baví něco jiného

Projekt

 • beseda o 17. listopadu s T. Weissem
  • historický kontext událostí
  • promítání fotografií a diskuze nad nimi
  • důvod a smysl demonstrací
  • vytváření  transparentů a hesel při skupinové práci
  • k čemu slouží volby a vláda