Milí rodiče,

čtvrtletní opakování budou

  • čtvrtek 18. 11. ČJ
  • pátek 19.  11. M
  • pondělí 22. 11. PRV

Český jazyk

  • IV. třída – vyjmenovaná slova, slovní druhy, základní skladební dvojice, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves
  • V. třída – i/y – vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem. Skladební dvojice, vzorce souvětí, psaní mě/mně

Matematika

  • IV. třída – sčítání a odčítání pod sebou, malá násobilka, dělení se zbytkem, násobení do 1000 zpaměti (např. 60×4), slovní úlohy
  • V. třída – sčítání a odčítání pod sebou, násobení pod sebou, dělení velkých čísel, slovní úlohy, převody s hektolitrem, počítání se závorkami

Prvouka

  • rozdělení živočichů, obratlovci a jejich dělení s uvedením příkladu