Milí rodiče,

domácí úkol na tento týden

 • IV. – ČJ – PS 24. M PS 44/1,2
 • V.  ČJ – PS 22/1,2, M PS 51/1 A-D

Info pro nemocné

 • IV
  • ČJ – rozdíl mezi předložkou a předponou, PS 25-27/2, vzory podstatných jmen středního rodu
  • M – násobení a dělení do 1000 zpaměti, krychle, jednotky času, PS43-47, geometrie obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku, obsah čtverce
  • PRV – obratlovci – vyjmenování příkladů k jednotlivým skupinám, charakteristické znaky plazů
  • VL  – Vladislav Jagellonský a české země v této době, počátek vlády Habsburků
  • AJ – nepravidelná slovesa – 15 zpaměti ústně
 • V.
  • ČJ – procvičování psaní předpon s/z, slova přejatá, opakování shody přísudku s podmětem PS 22-25
  • M – přirozená čísla větší než milion, PS 52-55, geometrie obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku, obsah čtverce
  • PRV – obratlovci – vyjmenování příkladů k jednotlivým skupinám, charakteristické znaky plazů
  • VL – Vladislav Jagellonský a české země v této době, počátek vlády Habsburků
  • AJ – nepravidelná slovesa – 15 zpaměti ústně

V případě nejasností jsem na telefonu, prosím o pravidelné procvičování např. na umimeto. Velkou pomocí jsou domácí diktáty zaměřené na pravopis a krasopis.

S přáním pevného zdraví

Klára