Dobrý večer,

přikládám informace o práci v minulých dvou týdnech.

Český jazyk:

 • seznámení s písmeny Y, T
 • psaní malých psacích písmen O, M
 • psaní velkých tiskacích písmen S,L,M,P,A,E,I,O
 • čtení slabik a krátkých vět
 • čtení s porozuměním
 • uvolňovací cviky

Matematika

 • sčítání a odčítání do 7
 • logické hádanky
 • slovní úlohy
 • opakování psaní číslic
 • prostředí hadi
 • rozklad čísel
 • porovnávaní

Prvouka

 • Co děláme rádi + co máme společného

Projekty 

Fotoprojekt s Gabrielem

 • povídání o smyslu fotografií
 • ukázka různých typů fotografií
 • hra zaměřená na zachycení momentu na fotografii
 • skupinová práce a vlastní tvorba fotografií na polaroid – témata radost nebo cesta
 • reflexe vytvořených fotografií

Zdravověda

 • jak zasáhnout při nehodě
 • co je důležité, když se obracíme na záchranou službu
 • zkouška oživování na figuríně
 • důležitá telefonní čísla
 • prohlídka záchranky s popisem od pana záchranáře