Zde bude postupně zadávána práce

Pondělí

 • IV. třída – procvičování určování vzorů rodu středního, báseň Hoj ty štědrý večere (libovolná jiná vánoční), ČJ – PS 29, M – 48/2, 50/1, neživá příroda
 • V. třída – přídavná jména, zdvojené souhlásky – 28/7, 29/8, M – PS dopočítání strany 56, 57/1, neživá příroda

Úterý

 • IV. třída 9-9:40 a 9:50-10:30 Zoom (odkaz z minulého týdne)
 • V. třída 10:45 – 11:15 a 11:30-12:15 Zoom (odkaz z minulého týdne)

Domácí úkol

 • IV. třída – ČJ -31/2 PS – M – PS – 50/2,3
 • V. třída ČJ -30/1 PS – M – PS – 57/2,3

Prosím o přinesení projektů ve středu 8.12., od středy do pátku pak bude probíhat prezentace.

 

Středa

 • IV. třída – čtení – vypiš z knihy 4 věty – urči slovní druhy a základní skladební dvojici. Vymysli slovní úlohu na násobení dvojciferným číslem. Z vlastivědy Marie Terezie videa Dějiny udatného českého národa
  • https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w – 73-75
 • V. třída – násobení trojciferných čísel pod sebou, test „Řádný termín 2020 – didaktický test“
  • https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/osmilete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
  • Marie Terezie viz IV. třída

Čtvrtek

 • IV. třída – ČJ PS  30-32, procvičování psaní velkých a malých písmen, M – PS 51-52, slovní úlohy
 • V. třída – ČJ PS 30-31, psaní mě/mně a zdvojených souhlásek, M – PS 58-59