Dobrý den,
dovoluji si zaslat pár nových informací ze školy.

Co nás čeká?
Pondělí 20. září
Doděláme Stoupání na horu poznání z matematiky a z českého jazyka. Máme již napsaný diktát, vyprávění a geometrii.
Potom se budeme intenzivně věnovat práci s instrumenty FIE.

Úterý
Hlouběji se po angličtině ponoříme do dějin. Čekají na nás Přemyslovci a život ve středověku. S sebou veškeré věci na dějiny, psací potřeby a pastelky. Třeba nám i Hurvínek vnese nové pohledy do dějin.

Středa
Vánoce a překvapení v Zeppelinu
Do cca 10,30 bych byl rád se druhou a třetí třídou v naší třídě. Budeme si povídat o vánočních tradicích, budeme se třeba i radovat z nějakých překvapení, společně se pohostíme vánočkou, cukrovím atd.
Protože tu bude dopoledne, možná i celý den, plný nejrůznějších překvapení, může každý žák přinést jeden ručně dělaný dáreček. Probíhalo by to formou jakési anonymní směny. Jeden přineseš, jeden odneseš. Je to stejný princip jako na vánočním večírku.
Kdo bude dostatečně inspirován, může donést nějaké cukroví, vánočku. Já také něco chystám.
V 11 hodin budeme chvilku společně zpívat koledy. Mnozí významní dospělí umělci nabízeli svoji účast, tak uvidíme……………

Zeppelinské hory
Koncem ledna chystáme lyžařský pobyt v Krkonoších od pondělí do čtvrtka. Dovolí-li Vesmír a počet přihlášených účastníků, s radostí bych se účastnil. Jestli ještě někdo váhá, tak má ještě šanci. Jistě to bude super!!

Tripartitní třídní schůzky
Pomalu chystám termíny a časy k tripartitním schůzkám. Na každého počítám cca 20 minut. Kdyby někomu vážně nevyhovoval žádný z nabízených termínů a časů, tak se budu snažit nějak domluvit jinak. Zase bude možnost se zapisovat do sdílené tabulky v těchto termínech:
2. ledna neděle – cca od 15 hodin do 19 hodin, budou-li zájemci
3. ledna pondělí – cca 17,45 až 18,45
4. ledna úterý ( když nebude oddělená družina, tak by byl prostor cca od 14,30 do 16 hodin ), zatím nemohu slíbit
6. ledna čtvrtek – 16,30 – 17,30
7. ledna pátek – 15,30 – 17,00
12. ledna středa – 15,30- 17,00

Další termín odevzdání čtenářských deníků bude v pondělí 3. ledna.

Mnozí žáci by měli dodělat své resty v písance a v pracovním sešitě z matematiky. Bylo by úžasné, kdyby se to podařilo do pondělí 3. ledna.

2. třída
Písanka do strany 28, matematický pracovní sešit strana 30, 32 a 33.
3. třída
Písanka do strany 23, strana 19 bude dělána ve škole. Matematický pracovní sešit 28,29,30 a 35 a 36.

Co jsme se naučili?
Druhá třída
Napíšeme krátké vyprávění, rozeznáme druhy vět, poznáme podstatné jméno a sloveso, ovládáme pravopis i,í a y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách, ovládáme psaní u,ů,ú. Známe slova, kde pravidlo psaní u,ú,ů neplatí. V matematice počítáme do 100, přečteme a vypočítáme slovní úlohu.

Třetí třída
Aktivně ovládáme psaní i,í a y,ý po vyjmenovaných slovech po B,L a slovech přejatých po F. Počítáme do 1000 ( sčítání, odčítání ), to i pod sebou, násobíme, dělíme do 100, zaokrouhlujeme, ovládáme číselné řády.

Obě třídy společně
Známe nějaké legendy, objasnili jsme si pojem legenda, mýtus. Známe nejstarší české kronikáře, dokážeme vysvětlit rozdíl mezi křesťanstvím a pohanstvím, vysvětlíme románský stavební sloh, společně jsme navštívili rotundu, seznamujeme se s Přemyslovci, pronikáme do tajů středověkého života na vesnici a ve městě. K tomu jsme se ještě v rámci projektu pouť vypravili na nejrůznější výstavy a seznámili jsme se se základy první pomoci.

Hezkou neděli
Martin