Dobrý den,
zasílám domácí úkoly a zprávy ze školy. Prosím druháky i třeťáky o odevzdání čtenářských deníků nejpozději v pondělí 24. ledna.

Domácí úkoly
2. třída

Opiš do domácího sešitu na matematiku a vypočítej tyto příklady:

34 – 14=

28 – 14 =

22 – 13 =

19 – 12 =

43 – 9 =

44 – 6 =

Do sešitu na český jazyk udělej popis jednoho rodiče. Stačí 8 vět.

3. třída
Opiš a vypočítej do domácího sešitu:

1234            2345         8567          3429
x  12            x  25         x  11            x 29

Do sešitu na český jazyk udělej popis jednoho rodiče. Stačí 14 vět.

Probraná látka
Obě třídy si zapisovaly pokus do poutního deníku.

2. třída
Slovní druhy – podstatná jména, slovesa, spojky.
Geometrie – přímka, polopřímka, úsečka. Centimetr, milimetr, decimetr, metr.
Matematika pracovní sešit – strana 47,48,49.
Minutovky – strana 27,28, 29.

3. třída
Vyjmenovaná slova po M a slova k nim příbuzná, zákeřné dvojice slov.
Matematika – obdélník, čtverec, přímka, polopřímka.

Hezký den
Martin