Tento týden
Aj
1.
Unit 4 transport
Bigger/ smaller
Faster/slower
Helicopter
Bike
Train
Bus
boat
car
Motorbike
Plane
In line skates

Pristi týden budeme pokračovat v tomto tématu

2.-3.
Bronze book Unit 4
Do strany 28 máme hotovo
Otázky

Can you ?
Have you got ?
Procvičování

Příští týden
Dokončíme Unit 4 a pokročime na Unit 5
Hello Doctor

4 a 5.

Silver book
Unit 5 hotovo
Hello Doctor!
Should / not
Must / mustn’t
Čtení
Oz – Wizard
Black Beauty

Příští týden
Začneme
At the shopping centre
Opakování slovesa nepravidelná