Milí rodiče,

domácí úkol na příští středu (3.3.) je zápis ve čtenářském deníku – autor, ilustrátor, stručně převyprávěný obsah a hodnocení / doporučení

V příštím týdnu budeme psát opakovací testy – středa 2.3. ČJ, pátek 4.3. M (včetně geometrie), dalším úkolem je tedy procvičování se školními a pracovními sešity.

Zadání testů –

 • IV. třída
  • ČJ – kategorie u podstatných jmen a sloves, slovní druhy, základní a vedlejší skladební dvojice, velká písmena, doplňování i/y
  • M – zaokrouhlování, slovní úlohy, počítání pod sebou (sčítání, odčítání, násobení), počítání se závorkami, dělení se zbytkem, sčítací pyramidy
 • V. třída
  • ČJ – kategorie u podstatných jmen a sloves, slovní druhy, základní a vedlejší skladební dvojice, druhy přísudku, psaní zdvojených souhlásek, mě/mně, je/ě, předpon s/z/vz, shoda přísudku s podmětem (i několikanásobným), vzorec souvětí
  • M – matematické operace s čísly nad v řádu statisíců, slovní úlohy, počítání pod sebou, dělení dvojciferným dělitelem, zlomky – porovnávání, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, převod na desetinná čísla
 • geometrie – konstrukce rovnostranného trojúhelníku, kružnice, vyhledávání průsečíku

 

Info pro nemocné

 • IV. třída
  • ČJ – slovesný způsob, základní skladební dvojice, PS cca 5-8
  • M – zaokrouhlování, násobení pod sebou, PS cca 51-54
 • V. třída
  • ČJ – spisovná a nespisovná čeština, práce s textem, vzory přídavných jmen a druhy číslovek, PS cca 6-9
  • M – desetinná čísla – porovnávání, převod na zlomky, střed souměrnosti, PS cca 32-35
 • Vlastivěda – období po první světové válce
 • přírodověda – vesmír – jeho vznik, věda a vědci
 • angličtina – viz školní blog