Milí rodiče,

domácím úkolem je pouze procvičování před testy a čtenářský deník.

IV. třída

  • ČJ – slovesný způsob, opakování rozborů vět
  • M – zaokrouhlování, násobení pod sebou, slovní úlohy
  • VL – období po první světové válce
  • PŘ – vesmír – Merkur a Venuše
  • AJ – viz samostatný příspěvek na blogu

V. třída

  • ČJ – druhy přísudku, psaní předpon a zdvojených souhlásek
  • M – násobení a dělení víceciferných čísel, sčítání zlomků a desetinných čísel
  • VL – období po první světové válce
  • PŘ – vesmír – Merkur a Venuše
  • AJ – viz samostatný příspěvek na blogu