1.třída
Tento týden
Unit 5
I can smell, touch, hear….
Fingers
Nose
Ears
Eyes….
Příští týden
Unit 5 dokončení
V plánu téma “jídlo”

4./5.

Procvičování nepravidelných sloves

Unit 6
At the shopping centre 41-46
Příští týden
Dokončíme unit 6
Plán “the zoo”

2.a3. třída
Lekce 5
Příští týden budeme pokračovat v lekci 5
Hello Doctor do str. 35
DU
Viz foto