1.třída
Dokončení Unit 5 – tělo
Can
Can’t
Meals of the day
Days of the week
Unit 6
Příští týden dokončíme Unit 6
Umět dny v týdnu

 

2.,3.třída
Unit 6
Master Chef
Do strany 46
Předložky místa
DU
Viz foto
Příští týden pokračujeme Unit 6
4.,5. Třída
Unit 6
Nepravidelná slovesa
Skupinová práce
Téma jaro
Slovní zásoba
Křížovka
Text porozumění
Příští týden
Dokončíme Unit 6
Začneme Unit 7
Foto 2-3. třída