Dobrý den,

zasílám nějaké nové informace ze školy a domácí úkoly.

 

Stalo se

V tomto týdnu jsme se věnovali Karlu IV. Udělali jsme v pracovním sešitě stranu 16,17. Povídali jsme si o černé nemoci, o hladomoru a dalších potížích jeho doby.

Ve čtvrtek jsme se vydali hledat divoké rostliny do Šárky. Našli jsme česnek podivný, ochutnali jsme květ fialky. Na fialce jsme si ukázali, jak rostliny v závislosti na počasí zvyšují sílu své vůně. Potom jsme ochutnali listy pampelišky, ukázali jsme si její kořen. Dále jsme našli bršlici a kopřivu. Poměrně prožitkově jsme objevovali rozdíly ve stavbě rostlinného těla u česneku podivného a medvědího.

 

Popovídali a zapsali jsme si do POUTNÍHO DENÍKU pohnutky k oslavám Dne Země. Vysvětlili jsme si pojmy kampaň, globální a mezinárodní. Dále jsme si vysvětlili zkratku UNESCO.

 

Ve středu Tereza s Rudolfem četla dětem pověst o Golemovi. Potom se žáci proměnili v architekty, dělali modely domů, objevovali základy práce s kružítkem. Vysvětlovali si pojem průměr a poloměr kružnice.

 

V matematice trénují třeťáci písemné dělení ( 1235 : 5, atd ), v pracovním sešitě jsme udělali strany 26,27 a 30/1,2. V češtině dělali třeťáci vyjmenovaná slova po V.

Druháci dělali násobky, v pracovním sešitě z matematiky str. 25,26 a 27. Důraz jsme kladli na správné porozumění textu slovní úlohy.

 

Domácí úkoly a dodělávky

Druhá třída – Na pátek měli druháci odevzdat napsané vyprávění o Velikonocích. Mnozí na to úspěšně zapomněli. Prosím o odevzdání v pondělí 2. května.

Čtenářský deník – v pondělí 25. dubna rozdá Anežka zbylé čtenářské deníky, udělejte do nich zápis. Budu vybírat ve čtvrtek 5. května. Platí pro obě třídy.

Dále na čtvrtek 5. května napiš vyprávění o naší slavné výpravě do Šárky za jedlými bylinami. Máte tvůrčí svobodu, ale byl bych rád, aby příběh byl bez známek fabulace. Můžeš i kreslit. Těším se!

 

Dodělávky v MATEMATICKÝCH MINUTOVKÁCH

Bylo by fajn, abychom s tím pohnuli. Mnozí mají mnoho dodělávek s označením Dopiš! Druhá třída by měla být na straně 21.

Třetí třída také ke straně 21. Nechávám na zvážení každého z rodičů, jak s touto informací naloží a kam se přiblíží.

 

Co nás čeká?

Příští týden nebudu, bude mě zastupovat Tereza, Františka v pondělí do 10. hodiny Anežka. Níže posílám plán, co bych si přál, aby se ve škole udělalo.

2. třída

M – pracovní sešit strana 28 – 31

Minutovky – do strany 23

ČJ – zopakovat názvy slovních druhů, dodělat pracovní sešit číslo 1. Učebnice str. 87 do sešitu.

 

3. třída

M – strana 28,29 a 30

Minutovky – 22,23 a 24

Čj – pravopisné Minutovky 38,39,40 a 41.

 

Čtvrtek – Hulice VČELÍ SVĚT dle pokynů z hromadného mailu

 

Hezký den

Martin