1.třída
Trénujeme abecedu , opakujeme dny v týdnu a jídla
Anglická slova začínající na jednotlivá písmena
Příští týden budeme pokračovat

2.-3.
Dokončujeme chybějící části z učebnice
Opakujeme průběžně veškeré učivo
Hrajeme hry
Pobyt venku s procvičováním a soutěž
Příští týden budeme opakovat a drilovat

4.-5.
Dokončujeme učebnici
Procvičujeme
Konverzujeme
Nepravidelná slovesa
Příští týden stále bude v plánu opakování a četba