Český jazyk

 • slabiky di/ti/ni a dy/ty/ny
 • slabiky dě/tě/ně/ a bě/pě/vě
 • trénink hlasitého plynulého čtení
 • diktáty, samodiktáty a opis slov
 • přepis tiskacího písma do psacího

Matematika

 • sčítání a odčítání do 20
 • práce s mincemi
 • trénink pamětného sčítání a odčítání
 • slovní úlohy a jejich zápis

Prvouka

 • jarní květiny
 • čas (ručičkové hodiny, měsíce, roční období, dny v týdnu)

Hudební výchova

 • práce s dechem
 • lidové písně a práce s nimi