Český jazyk

  • trénink plynulého čtení
  • čtení w,q, x
  • čtení a výroba komiksu
  • diktát, přepis a opis psacího písma

Matematika

  • nákupy – práce s mincemi
  • procvičování pamětného sčítání a odčítání
  • práce s tabulkou
  • sčítání a odčítání do 20

Prvouka

  • čas – kalendář