Dobrý den,
zasílám nějaké informace ze školy a domácí úkoly.

Test z angličtiny
Test by se měl psát v úterý 24. května. Seznam požadavků k testu od paní učitelky Katky  jsem posílal.

Stoupání na horu

Český jazyk – v pondělí 30. května. Součástí bude diktát. Děti si na to připravím sám. Bude to shrnutí za celý školní rok.
Pro třetí třídu tam budou všechna vyjmenovaná slova, určování podstatných jmen, přídavných jmen, sloves, příslovcí, předložek, spojek, citoslovcí, určování pádů podstatných jmen, stavba slova.
Druhá třída – měkké a tvrdé souhlásky, podstatná jména, přídavná jména, slovesa, věta jednoduchá, souvětí, druhy vět, diktát.

Vyprávění – budeme psát v úterý 31. května. Součástí bude pěkná ilustrace.

Matematika
Geometrie bude v pondělí 30 května. Budeme rýsovat kružnici, úsečky, přímky, polopřímky, to bude  ta nejelementárnější úroveň. Šikulové místo toho mohou rýsovat vlastní obrázek, kde využijí znalosti pravých úhlů, rovnoběžek, úseček atd. Děláme to již celý týden.

Aritmetika a slovní úlohy – budeme psát v úterý 31. května.

Domácí úkol pro obě třídy na pátek 3. června ( bude pro Velu, Heřmánek atd. )
Na volný list napiš jako vyprávění svůj nejsilnější zážitek z tohoto školního roku. U druháků bych uvítal 6 vět a ilustraci. U třeťáků bych byl rád minimálně za 10 vět a ilustraci.

Plavání
Proběhne ve středu 25. května dopoledne. Podrobné informace zasílala Františka.

Čtenářský deník
Budu vybírat v pátek 10. června.

Hodně zdaru
Martin Prokopius