Dobré odpoledne,

během tohoto týdne nám snad dorazí učebnice a potom budou plány konkrétněji napsané i se stranami v učebnicích. Tento týden si ještě poradíme s okopírovanými materiály. Přeji hezký týden!

1. třída

  • Český jazyk – nacvičování správného úchopu tužky a držení těla při psaní, uvolňovací cviky na rozcvičení ruky, grafomotorická cvičení
  • Matematika – číslo v různých podobách, určování počtu do 3 a zápis, vizuální rytmus
  • Prvouka – listnaté stromy – pozorování a určování (když to půjde, vyrazíme ven)

2. třída 

Ve druhé třídě nás čeká hlavně opakování předchozího roku

  • Český jazyk – opakování psacího písma (formou autodiktátů, opisu a přepisu), čtení s porozuměním
  • Matematika – sčítání a odčítání čísel do 20
  • Prvouka – listnaté stromy – pozorování a určování (když to půjde, vyrazíme ven)