Hezký začátek týdne,

přidávám informace k následujícímu týdnu. Dnes jsme bohužel kvůli návštěvě Reformátu nestihli prvouku, ale zase máme krásné žákovské knížky. Domácí úkol jsem dnes taky ve zmatku zapomněla zadat, tak se za to omlouvám a dám ho dětem v úterý. Pro obě třídy je snadný, tak doufám, že tím nikomu nic nekomplikuji. Přeji krásný zbytek týdne!

1. třída

Český jazyk – trénink správného sezení a držení tužky, grafomotorické cviky na přípravu psaní (kruhy, tečky, horní oblouk, dolní oblouk), pojmenování a popis

Učebnice Živá abeceda – str. 12 – 20

Matematika – základní geometrické tvary, určování a dopočítávání počtu do 5, trénink pravolevé orientace, psaní číslice 1, porovnávání (menší, větší, rovná se)

Učebnice hravá matematika – str. 7- 13

Matematické rozcvičky – str. 1-4

Domácí úkol – dokreslování a kreslení motýla (grafomotorický trénink a symetrie)

 

2. třída

Český jazyk – vlastní jména (rozlišování, psaní velkého písmene na začátku slova), vyprávění (posloupnost událostí), rozhovor, hledání a vyvozování informací z textu, znaménka na konci věty, opis a diktát

Učebnice Český jazyk – str. 6 – 7, str.11

Písanka – str. 4 – 6

Pracovní sešit – str. 7

Matematikaslovní úlohy (znázornění, výpočet, odpověď), orientace na číselné ose, sčítání a odčítání do 20, porovnávání (menší, větší, rovná se), číselné řady, sčítací pyramidy

Učebnice hravá matematika – str. 3 – 5

Matematické rozcvičky – str. 1-4

Domácí úkol – doplňování vhodných slov do vět