Hezké pondělí,
přidávám informace k následujícímu týdnu.

1. třída

Český jazyk – trénink správného sezení a držení tužky, grafomotorické cviky na přípravu psaní (oblouky, čáry), písmeno S (tvary, určování ve slově)

Učebnice Živá abeceda – str. 21– 28

Matematika – určování a dopočítávání počtu do 5, psaní číslice 2 a 3, porovnávání (menší, větší, rovná se)

Učebnice hravá matematika – str. 13 – 16

Prvouka – příroda na podzim

Učebnice hravá prvouka – str. 12 – 13

Domácí úkol – dokreslování a kreslení listů (příprava na písmeno s) a vlaku (trénink rovné čáry)

2. třída

Český jazyk – vlastní jména (rozlišování, psaní velkého písmene na začátku slova), věta jako celek, druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)

Učebnice Český jazyk – str. 12 a str.15

Písanka – str. 8 – 11

Pracovní sešit – str. 10

Matematika – slovní úlohy (znázornění, výpočet, odpověď), orientace na číselné ose, rozlišování desítek a jednotek

Učebnice hravá matematika – str. 4 – 7

Matematické rozcvičky – str. 5

Prvouka – příroda na podzim

Učebnice hravá prvouka – str. 9

Domácí úkol – barevné počítání do 20