Hello,

v tomto týdnu jsme zopakovali už všechna slovíčka z učebnice. Ne všem se podařilo projít všechny lekce, proto jsme si dali ještě týden na to, aby žáci vše dokončili. Tedy slovíčka UNIT 1-9. Zároveň si žáci do sešitů nalepili otázky, které budeme celý rok procvičovat. Doma si mají otázky znovu přečíst a napsat si k nim český překlad. Vše jsme prošli i v hodině, neměl by s tím být tedy problém. Pomoci si žáci mohou určitě slovníkem.

Těším se na příští hodinu, Tereza

__________________________________________

QUESTIONS 

What is your name? 

What is your surname? 

How are you?

How old are you?

Where are you from? 

What is your favorite color / food / book / animal…?

What are you wearing? 

What is the weather like? 

What are you doing? 

What is the time?

Excuse me, can you help me? I am lost. 

Do you need help?