Hezké pondělí,
přidávám informace k následujícímu týdnu. A přeji krásné pondělí!

1. třída

Český jazyk – uvolňovací cviky na přípravu psaní (horní zátrh, kapka), písmeno M a A (vyvození, tvary, určování ve slově), spojování hlásek do slabik

Učebnice Živá abeceda – str. 31– 39

Matematika – určování a dopočítávání počtu do 5,  porovnávání, zavádění znaménka +, sčítání do čísla 3

Učebnice hravá matematika – str. 16 – 19

Matematické rozcvičky – str. 6- 7, 9, 12 – 14

Prvouka –  listnaté stromy, plody, listy

Domácí úkol – uvolňovací cviky na přípravu písmene s a čáry

2. třída

Český jazyk – vlastní jména (rozlišování, psaní velkého písmene na začátku slova), druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), slova nadřazená, podřazená, souřadná

Učebnice Český jazyk – str. 20 – 23

Písanka – str. 11 

Pracovní sešit – str. 12 – 13

Matematika – slovní úlohy (znázornění, výpočet, odpověď), rozlišování desítek a jednotek, počítání v oboru čísel do 100, číselné řady, prostředí Hadi

Učebnice hravá matematika – str. 8 – 9

Matematické rozcvičky – str. 9 – 11

Prvouka –   listnaté stromy, plody, listy

Domácí úkol – počítání s luštěním