Hello,

your H.W. is to practice present tense and translate those sentences:

On běhá každý den.

Ona tancuje teď.

My čteme knížku každý večer.

Oni plavou teď.

Nadále se věnujeme přítomnému času prostému a průběhovému, procvičujeme časování slovesa „TO BE“. Prosím o procvičení vět z minulé hodiny (viz příspěvěk z minulého týdne).

Těším se na další hodinu, Tereza

Zde informace od paní učitelky Katky:

Čtení  časopis str. 8-9
Slova podtržená napsat do slovníku (sešitu) doma
Grammar some any připomenutí
16-17 skunk in the oven
Každý se naučí 4 libovolná slova