Hello,

společně procvičujeme stále barvy, části obličeje a počítáme do 10. Hrajeme hru Simon Says – přidáme části těla.

Nově se učíme předložky ON (na) a IN (v). Hrajeme si s medvídkem a dáváme ho do krabice (děti říkají: the bear is IN /ON the box). Doporučuji na procvičování jako domácí úkol.

Těším se na další hodinu, Tereza